Data Ruilbeurzen

 

Zondag 10 januari 2021 (gaat niet door)

Ruilbeurs met wilde veiling

 

Zondag 7 februari 2021

Ruilbeurs

 

Zondag 14 maart 2021

Ruilbeurs met wilde veiling

 

Zondag 11 april 2021

Ruilbeurs

 

Zondag 9 mei 2021

Ruilbeurs met wilde veiling

 

Zondag 13 juni 2021

Ruilbeurs

 

Zondag 11 juli 2021

Ruilbeurs met wilde veiling

 

vakantie

 

Zondag 12 september 2021

Ruilbeurs met wilde veiling

 

Zondag 10 oktober 2021

Ruilbeurs

 

Zondag 14 november 2021

Ruilbeurs met wilde veiling

 

Zaterdag 11 december 2021

10e internationale beurs

 

De ruilbeurzen op de zondagen zijn van 10.00 tot 13.00 uur en

 

vinden plaats in aktiviteiten centrum “Zalzershaof”

 

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem. Venlo)

 

Telefoon: 077 465 1110

 

 

De Internationale postzegelbeurs is van 10.00 tot 16.00 uur en

 

vindt plaats in aktiviteiten centrum “Zalzershaof”

 

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem. Venlo)

 

Laatste Nieuws

 

Beste postzegel vrienden,

 

Maandag 14 juni j.l. is dhr. Hendrik-Jan van Telgen tijdens de ledenbijeenkomst unaniem tot voorzitter gekozen.

 

Hendrik-Jan was tijdens de jaarver-gadering van 2020 gekozen als bestuurslid.

 

Gerard van Bree die na het aftreden van dhr. Louis Nobelen als voorzitter in 2019 het voorzitterschap a.i. heeft waargenomen blijft secretaris en vice-voorzitter.

 

Het Bestuur.

Bestuur Filatelistenvereniging

“Phila Venlo”

 

 

 

 

 

Route:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110