Data Leden bijeenkomsten

 

 

Maandag 11 januari  2021 (gaat niet door)

 

Maandag 8 februari  2021

 

Maandag 8 maart  2021

 

Maandag 12 april  2021

 

Maandag 10 mei  2021

 

Maandag 14 juni  2021

 

Maandag 12 juli  2021

 

vakantie

 

Maandag 13 september  2021

 

Maandag 11 oktober  2021

 

Maandag 8 november  2021

 

Maandag 13 december  2021

 

 

Aanvang van de ledenbijeenkomsten 20.00 uur.

 

Gelegenheid tot ruilen vanaf 19.00 uur.

 

Informatie: Secretariaat “Phila Venlo”

 

G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld

 

Tel.: 06-5166 95 61

 

E-mail: info@philavenlo.nl of gerobel@ziggo.nl

Laatste Nieuws

 

Beste postzegel vrienden,

 

Maandag 14 juni j.l. is dhr. Hendrik-Jan van Telgen tijdens de ledenbijeenkomst unaniem tot voorzitter gekozen.

 

Hendrik-Jan was tijdens de jaarver-gadering van 2020 gekozen als bestuurslid.

 

Gerard van Bree die na het aftreden van dhr. Louis Nobelen als voorzitter in 2019 het voorzitterschap a.i. heeft waargenomen blijft secretaris en vice-voorzitter.

 

Het Bestuur.

Bestuur Filatelistenvereniging

“Phila Venlo”

 

 

 

 

 

Route:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110