Ruilbeurzen

 

Fliatelistenvereniging Phila Venlo houdt maandelijks een ruilbeurs

op de tweede zondag van de maand in:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110  klik hier voor route

 

De ruilbeurs wordt gehouden van 10.00 – 13.00 en iedereen is welkom. Tijdens een aantal ruilbeurzen wordt tevens een ‘wilde veiling’ gehouden waaraan iedereen alle bezoekers mogen deelnemen, zowel als inzender van materiaal en/of als koper.

 

Klik hier voor het overzicht

 

 

 

Ledenavonden

 

Op de tweede maandagavond van de maand organiseert FV Phila Venlo een ledenavond, alleen toegankelijk voor de leden. Tijdens deze avonden worden verschillende filatelistische activiteiten gepland, zoals een mini tentoonstelling, een veiling van en voor de leden, een presentatie, een lezing, een quiz, maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om te ruilen of gezellig met elkaar van gedachten te wisselen en vraagstukken van elkaar op te lossen.

 

De zaal is open vanaf 19.00 uur, de ledenvergadering begint om 20.00 uur, waarna de andere activiteiten aan de orde komen. Wilt u eens een kijkje komen nemen, meldt u zich dan bij de secretaris. U bent van harte welkom!

 

Secretariaat: tel. 077 475 24 72 / 06 - 51 66 95 61

 

 

Klik hier voor het overzicht

Laatste Nieuws

 

Beste postzegel vrienden,

 

Maandag 14 juni j.l. is dhr. Hendrik-Jan van Telgen tijdens de ledenbijeenkomst unaniem tot voorzitter gekozen.

 

Hendrik-Jan was tijdens de jaarver-gadering van 2020 gekozen als bestuurslid.

 

Gerard van Bree die na het aftreden van dhr. Louis Nobelen als voorzitter in 2019 het voorzitterschap a.i. heeft waargenomen blijft secretaris en vice-voorzitter.

 

Het Bestuur.

Bestuur Filatelistenvereniging

“Phila Venlo”

 

 

 

 

 

Route:

Activiteiten-Centrum “Zalzershaof”

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Venlo

Telefoon: 077 465 1110